Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

lgoo4

Dług publiczny Polski:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Na chwilę obecną nasz licznik wskazuje, że nie przekroczymy biliona złotych zadłużenia w 2016 roku. Prognoza pozostaje jednak bardzo wrażliwa na zmiany kursu złotówki. 34% zadłużenia Polski jest w walucie zagranicznej, z czego ponad 70% w euro. Jeżeli złotówka osłabi się w stosunku do euro o zaledwie 4 grosze, to według naszej metodologii osiągniemy bilion złotych długu na koniec 2016 roku.

Poprzednia aktualizacja licznika wskazywała, że bilion złotych zostanie osiągnięty wcześniej, jeszcze w 2016 roku. Zmiana wynika z faktu, że licznik długu pracuje na oficjalnych prognozach rządowych, które pomiędzy wrześniem 2015 i 2016 uległy dość istotnym zmianom. Choć prognoza długu została podniesiona z 977,7 mld zł do 997,2 mld zł, to znacznie zmienił się tez prognozowany na koniec roku kurs walutowy (ponad 30 groszy zarówno w przypadku euro, jak i dolara).

Kurs jest kluczowy, ponieważ nasz licznik działa przy założeniu stałego kursu. Przelicza więc dług początkowy (obecnie koniec czerwca 2016) i dług końcowy (koniec 2016) według aktualnego kursu złotówki. Przykładowo jeśli dziś kurs euro wynosi 4,33 zł, a prognoza rządowa na koniec roku mówi, że kurs wyniesie 4,30 zł, to zadłużenie zagraniczne z końca roku przeliczamy o 4,33/4,30. Taki zabieg jest istotny, bo pozwala pokazać faktyczną prędkość zadłużania. Bez tej korekty mogłoby się zdarzyć, że rząd wydaje więcej niż ma dochodów, tj. mamy deficyt, ale dług nie rośnie bo złotówka się umacnia. Na przykład rząd wydaje 105 przy dochodach 100, ale na skutek umocnienia złotówki wartość zadłużenia zagranicznego spada z 55 do 50 (-5 zadłużanie, +5 zmiana kursu). Nasz licznik w takim przypadku będzie się kręcił. Minusem tego rozwiązania jest to, że dług na koniec okresu nie zbiega do wartości podawanej przez rząd.

Jednocześnie, pomimo wprowadzenia niezwykle kosztownego programu „Rodzina 500+”, wzrost deficytu sektora finansów publicznych jest ograniczany przez większą od spodziewanej wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (4,7 mld zł więcej niż początkowo zapisano w budżecie) oraz załamanie wydatków inwestycyjnych samorządów (przez pół roku JST wykonały 15,0% zapisanych w ich budżetach wydatków majątkowych, wobec 24,5% w zeszłym roku – te prawie 10 pkt. proc., to kwota rzędu 3,6 mld zł) i państwa (przez 8 miesięcy państwo wykonało 25,2% wydatków majątkowych, wobec 37,6% w zeszłym roku – te 12 pkt. proc., to kwota rzędu 6,8 mld zł).

bill1

Rachunek od państwa za 2015 rok

Rozliczając PIT widzimy ile podatku dochodowego musieliśmy zapłacić w 2015 roku.  Jeśli przygotowując rozliczenie podatków za 2015 rok dojdziemy do wniosku, że podatki są za wysokie, warto się zastanowić na co państwo polskie wydaje te pieniądze. Bo choć wielu polityków chętnie mówi o obniżaniu podatków, to mało jest chętnych by dyskutować o obniżaniu wydatków, choć są to dwie strony tego samego medalu. Według wstępnych szacunków w 2015 roku wydatki państwa wyniosły  749 mld zł, co bardziej obrazowo można przedstawić jako 20 103 zł na każdego mieszkańca Polski. Na co były przeznaczone te pieniądze w zeszłym roku, pokazuje piąta edycja rachunku od państwa przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.