Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

FOR_www_biale

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

Dług publiczny Polski:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

  • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1067,1 mld zł na koniec 2019 r. do 1312,5 mld zł na koniec 2020 r., czyli o 672 mln zł na dobę, 28 mln zł na godzinę i 7781 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 12 V 2020 (4,55 PLN/EUR).
  • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 28 102 zł na koniec 2019 r. do 34 564 zł na koniec grudnia 2020 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
  • Aktualizację „Licznika Długu Publicznego” wyjątkowo opieramy na prognozach Komisji Europejskiej ze względu na to, że ostatnia prognoza rządowa, z aktualizacji Program Konwergencji, nie uwzględnia dużych tegorocznych pozycji wydatkowych, w szczególności „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” i „Tarczy Finansowej”. W prognozie rządowej, dług na koniec 2020 roku w metodologii unijnej rośnie do 56% PKB, w prognozie KE do 58% PKB, a Sławomir Dudek (główny ekonomista Pracodawców RP i dawny dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej MF) pisze o 64-65% PKB. Różnice wynikają z niepewności co do tego, ile rząd rzeczywiście wyda w 2020 roku, jak poszczególne pozabudżetowe wydatki będą klasyfikowane przez Eurostat, a także ile wyniesie PKB na koniec roku. Niezależnie od tego, prawdopodobnie przyrost długu publicznego w tym roku będzie największy od początku III RP.
  • Pogłębia się tendencja do omijania konstytucyjnego limitu zadłużenia w wysokości 60% PKB i ustawowego progu ostrożnościowego 55% PKB. Licznik długu publicznego FOR działa według unijnej metodologii liczenia długu, ponieważ dekadę temu w następstwie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeniósł część zadłużenia w Krajowym Funduszu Drogowym do Banku Gospodarstwa Krajowego, usuwając je poza definicję Państwowego Długu Publicznego i tym samym poza progi ostrożnościowe zadłużenia z ustawy o finansach publicznych i konstytucyjny limit zadłużenia. To obecnie ok. 50 mld zł. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie dalej, przenosząc w ten sam sposób do BGK „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, a „Tarczę Finansową” do Państwowego Funduszu Rozwoju, które razem stanowią ok. 200 mld zł nowych wydatków (część ma zostać spłacona przez beneficjentów). Różnica pomiędzy długiem według definicji polskiej i unijnej może urosnąć z 2,4% PKB do ok. 8-11% PKB.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

FOR_Rachunek_2019_1

Rachunek od Państwa za 2019 rok

25 tys. zł sięgnęły w 2019 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na przeciętnego obywatela. Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) publikuje „Rachunek od państwa”, czyli zestawienie ubiegłorocznych wydatków publicznych w przeliczeniu na przeciętnego stałego mieszkańca Polski, niezależnie od wieku. Jak co roku, w FOR prowadzimy akcję informacyjną w okresie składania deklaracji podatkowych, aby w przystępny sposób zobrazować podatnikom za co płacą.

Za co najwięcej zapłacili podatnicy w 2019 roku?

Wbrew pozorom wydatki mieszczące się w ramach modelu państwa „nocnego stróża”, czyli na wojsko, policję, sądy i administrację, wyniosły w przeliczeniu na przeciętnego mieszkańca Polski jedyne 3087 zł. Całkowite wydatki państwa wyniosły w ubiegłym roku ośmiokrotnie więcej, dlatego dla przejrzystości pokazujemy je poniżej w podziale na główne kategorie.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

jetline-logo-robot-czerwone