Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

lgoo4

Dług publiczny Polski:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

Dług ukryty jest w trakcie wyliczeń. Zapraszamy ponownie w czerwcu!

Zapisz się do newslettera!

Metoda liczenia

23 Aktualizacja Licznika Długu Publicznego

19 kwietnia 2016 r., Rafał Trzeciakowski

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 923,3 mld zł na koniec grudnia 2015 r. do 1004,5 mld zł na koniec grudnia 2016 r., czyli o prawie 222 mln zł na dobę, 9,3 mln zł na godzinę i 2568 zł na sekundę. Wyliczenia te uwzględniają umorzenie obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałe zmiany w systemie emerytalnym, w związku z uznaniem ich konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 IV 2016 (4,30 zł/eur).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 25 465 zł na koniec grudnia 2015 r. do 27 023 zł na koniec grudnia 2016 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec XII 2015 oraz prognozy PKB z założeń budżetu na 2016 rok.

Jesteśmy w trakcie gruntownej aktualizacji licznika długu ukrytego związanej ze zmianami w systemie emerytalnym oraz aktualizacją długookresowych prognoz demograficznych i gospodarczych. W szczególności aktualizacja obejmuje:

1) Skutki wprowadzenia „dobrowolności” w OFE zmniejszającej strumień składek kierowanych do OFE i zwiększającej składki trafiające do ZUS, co oznacza także wzrost ukrytego długu. Ponieważ zmiany te w różnym stopniu dotyczą różnych kohort przyszłych emerytów, wymaga to dodatkowych analiz.

2) Aktualizację stanu kont w ZUS: aktualizacja poza uwzględnieniem przypisu składek od czasu uruchomienia licznika długu musi także uwzględnić skutki nacjonalizacji obligacji zgromadzonych w OFE.

3) Uwzględnienie suwaka bezpieczeństwa, który oznacza narastanie dodatkowych zobowiązań dla ZUS.

4) Nowymi prognozami dotyczącymi długookresowego wzrostu gospodarczego i sytuacji na rynku pracy opublikowanych w ramach Ageing Report 2015. Prognozy sytuacji na rynku pracy wpływają na tempo indeksacji kont w ZUS oraz waloryzacji już przyznanych emerytur, natomiast prognozy demograficzne wpływają na prawdopodobieństwo wypłaty świadczeń oraz czas ich pobierania.

5) Skutkami waloryzacji kwotowej, która zaburzyła dotychczasowe proporcje wysokości emerytur.

*dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

*licznik jawnego długu publicznego

bill1

Rachunek od państwa za 2015 rok

Rozliczając PIT widzimy ile podatku dochodowego musieliśmy zapłacić w 2015 roku.  Jeśli przygotowując rozliczenie podatków za 2015 rok dojdziemy do wniosku, że podatki są za wysokie, warto się zastanowić na co państwo polskie wydaje te pieniądze. Bo choć wielu polityków chętnie mówi o obniżaniu podatków, to mało jest chętnych by dyskutować o obniżaniu wydatków, choć są to dwie strony tego samego medalu. Według wstępnych szacunków w 2015 roku wydatki państwa wyniosły  749 mld zł, co bardziej obrazowo można przedstawić jako 20 103 zł na każdego mieszkańca Polski. Na co były przeznaczone te pieniądze w zeszłym roku, pokazuje piąta edycja rachunku od państwa przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.

Aktualności