Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

FOR_www_biale

Licznik wyświetla się dzięki firmie Metromedia Polska

Jawny dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Podstawowe definicje

Dług publiczny to suma ciągle niespłaconych zobowiązań państwa ze wszystkich lat.

Jawny dług publiczny to suma zobowiązań (obligacji skarbowych, obligacji komunalnych itp.) zaciągniętych przez państwo, ale ciągle niespłaconych. Zwykle podaje się tylko tą część długu publicznego ze względu na trudności z szacowaniem ukrytego długu publicznego.

Ukryty dług publiczny to zobowiązania państwa do wydatków w przyszłości, które wynikają z uchwalonego prawa, ale ciągle nie mają pokrycia, np. w wyemitowanych obligacjach. Są to w szczególności zobowiązania do wypłaty emerytur z ZUS i KRUS, które w przeciwieństwie do OFE nie mają na ten cel zabezpieczonych aktywów i których wydatki będą finansowane dopiero z przyszłych składek i podatków.

Deficyt to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w konkretnym roku, kiedy wydatki są wyższe od dochodów.

Deficyt budżetu państwa, wbrew nazwie, odnosi się tylko do wycinka wydatków i dochodów państwa, które określa się mianem sektora finansów publicznych. Tzw. budżet państwa nie obejmuje wydatków lokalnych, emerytalnych ani wielu innych. W 2019 roku wydatki budżetu państwa stanowiły tylko 43% wydatków publicznych.

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

  • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1325 mld zł na koniec grudnia 2020 r. do 1475 mld zł na koniec 2021 r., czyli o 815 mln zł na dobę, 34 mln zł na godzinę i 9433 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 31 V 2021 (4,48 PLN/EUR).
  • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 34 914 zł na koniec grudnia 2020 r. do 38 865 zł na koniec grudnia 2021 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
  • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2020 r. oraz prognozy z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

FOR_Rachunek_2020

Rachunek od Państwa za 2020 rok

W 2020 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na przeciętnego obywatela wyniosły prawie 30 tys. zł. Już po raz dziesiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) publikuje „Rachunek od państwa”, czyli zestawienie wydatków publicznych za poprzedni rok w przeliczeniu na mieszkańca Polski niezależnie od wieku. Jak co roku, w FOR prowadzimy akcję informacyjną w okresie składania deklaracji podatkowych, aby w przystępny sposób zobrazować podatnikom, za co płacą.

Za co najwięcej zapłacili podatnicy w 2020 roku? 

Wbrew pozorom największym obciążeniem dla finansów publicznych nie były wydatki na powstrzymanie i walkę ze skutkami pandemii COVID-19 (w tym rekompensaty za lockdown), które wyniosły w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski  2722 zł. Podajemy je osobno na końcu rachunku na podstawie kwoty raportowanej przez rząd do Komisji Europejskiej i wyłączyliśmy je (w miarę możliwości, gdyż w chwili przygotowywania „Rachunku” ostateczne dane nie są jeszcze dostępne) z pozostałych kategorii wydatków (w szczególności z obszaru ubezpieczeń społecznych i zdrowia). Całkowite wydatki państwa bez wydatków związanych z COVID-19 wyniosły w ubiegłym roku 27 032 zł.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

jetline-logo-robot-czerwone