Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

FOR_www_biale

Partnerem projektu jest firma Sixt rent a car

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

Dług publiczny Polski:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

  • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1043,2 mld zł na koniec września 2019 r. do 1098,6 mld zł na koniec grudnia 2020 r., czyli o 120,9 mln zł na dobę, 5 mln zł na godzinę i 1399 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 I 2020 (4,22 PLN/EUR).
  • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 470 zł na koniec września 2019 r. do 28 928 zł na koniec grudnia 2020 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
  • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec września 2019 r. oraz prognozy z ustawy budżetowej przekazanej do Sejmu w grudniu 2019 r.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

FORRachunek2018grafika-1

Rachunek od Państwa za 2018 rok

30 kwietnia 2019 r. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) zaprezentowało „Rachunek od Państwa za 2018 r.”, który pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Jak co roku – ta ósma już edycja projektu – zorganizowana została ostatniego dnia składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. Pracownicy i wolontariusze FOR pod urzędami skarbowymi w Warszawie, Poznaniu i Kamieniu Pomorskim informowali petentów o stanie finansów państwa.

Państwo wydaje coraz więcej

Forum Obywatelskiego Rozwoju od 8 lat analizuje wydatki publiczne przedstawiając je w przystępnej formie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Dane przedstawione w ten sposób można znacznie łatwiej odnieść do naszych zarobków i wydatków.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.

Partnerem projektu jest firma Sixt rent a car

sixt-white

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

jetline-logo-robot-czerwone