Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

lgoo4

Partnerem projektu jest firma Sixt rent a car

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

Dług publiczny Polski:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

  • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1005,2 mld zł na koniec grudnia 2017 r. do 1110,8 mld zł na koniec grudnia 2018 r., czyli o 289,1 mln zł na dobę, 12,1 mln zł na godzinę i 3346 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 4 IV 2018 (4,21 PLN/EUR).
  • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 477 zł na koniec grudnia 2017 r. do 29 256 zł na koniec grudnia 2018 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
  • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2017, a prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w wersji z 26 września 2017.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

RachunekodPanstwa2016

Rachunek od państwa za 2016 rok

28 kwietnia 2017 r. zaprezentowaliśmy „Rachunek od Państwa za 2016 r.”, który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Kolejna, szósta edycja akcji, jak co roku zorganizowana została tuż przed końcowym terminem rozliczenia PIT. Pracownicy i wolontariusze FOR obecni byli pod  Pierwszym Urzędem Skarbowym w Warszawie, gdzie informowali przechodniów o stanie finansów państwa, rozdając wydrukowane rachunki oraz odpowiadając na nurtujące pytania.

Państwo wydaje coraz więcej.

Forum Obywatelskiego Rozwoju od 6 lat analizuje wydatki publiczne przedstawiając je w przystępnej formie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Tak przedstawione dane, można znacznie łatwiej odnieść do naszych zarobków i wydatków.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.

Partnerem projektu jest firma Sixt rent a car

sixt-white

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

jetline-logo-robot-czerwone