Metoda liczenia

FOR_www_png

Aktualizacje:

Marcin Zieliński – ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju
e-mail: marcin.zielinski@for.org.pl

14 kwietnia 2023 r., Marcin Zieliński, Zofia Kościk

36. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

Licznik długu publicznego*

Szacunkowa wielkość długu publicznego*, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1511 mld zł na koniec 2022 roku do 1769 mld zł na koniec 2023 roku, czyli o 709,2 mln zł na dobę, 29,6 mln zł na godzinę i 8209 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 11 kwietnia 2023 roku.

Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 40 115 zł na koniec 2022 roku do 46 990 zł na koniec 2023 roku. W przeliczeniu na 1 pracującego dług publiczny rośnie z 89 933 zł na koniec 2022 roku do 105 345 zł na koniec grudnia 2023 roku.

Od 2020 roku, gdy wiele wydatków związanych z pandemią było finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, zaczął gwałtownie rosnąć dług poza kontrolą parlamentu – z 3,3% PKB w pierwszym kwartale 2020 roku do 11,1% PKB na koniec 2021 roku. Z prognozy Ministerstwa Finansów wynika, że na koniec 2023 roku dług poza kontrolą będzie wynosił 443 mld zł i stanowił równowartość 13,4% PKB.

Aktualizacja “Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2022 roku oraz prognozy z załączników do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA2010

14 grudnia 2022 r., Marcin Zieliński

35. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

Licznik długu publicznego*

Szacunkowa wielkość długu publicznego*, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1464 mld zł na koniec września 2022 roku do 1773 mld zł na koniec 2023 roku, czyli o 676,2 mln zł na dobę, 28,2 mln zł na godzinę i 7826 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 grudnia 2022 roku.

Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 38 868 zł na koniec września 2022 roku do 47 075 zł na koniec grudnia 2023 roku. W przeliczeniu na 1 pracującego dług publiczny rośnie z 87 689 zł na koniec września 2022 roku do 106 205 zł na koniec grudnia 2023 roku.

Od 2020 roku, gdy wiele wydatków związanych z pandemią było finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, zaczął gwałtownie rosnąć dług poza kontrolą parlamentu – z 3,3% PKB w pierwszym kwartale 2020 roku do 11,1% PKB na koniec 2021 roku. Z prognozy Ministerstwa Finansów wynika, że na koniec 2023 roku dług poza kontrolą będzie wynosił 439 mld zł i stanowił równowartość 13,1% PKB.

Aktualizacja “Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec września 2022 roku oraz prognozy z załączników do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA2010

1 czerwca 2021 r., Rafał Trzeciakowski

34. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1325 mld zł na koniec grudnia 2020 r. do 1475 mld zł na koniec 2021 r., czyli o 815 mln zł na dobę, 34 mln zł na godzinę i 9433 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 31 V 2021 (4,48 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 34 914 zł na koniec grudnia 2020 r. do 38 865 zł na koniec grudnia 2021 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2020 r. oraz prognozy z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

22 września 2020 r., Rafał Trzeciakowski

33. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie 1258 mld zł na koniec czerwca 2020 r. do 1392 mld zł na koniec 2020 r., czyli o 732 mln zł na dobę, 31 mln zł na godzinę i 8472 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 15 IX 2020 (4,45 PLN/EUR). 
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 33 137 zł na koniec czerwca 2020 r. do 36 685 zł na koniec grudnia 2020 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób. 
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2020 r. oraz prognozy z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2021 rok z sierpnia 2020 r. 

 

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

19 maja 2020 r., Rafał Trzeciakowski

32. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1067,1 mld zł na koniec 2019 r. do 1312,5 mld zł na koniec 2020 r., czyli o 672 mln zł na dobę, 28 mln zł na godzinę i 7781 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 12 V 2020 (4,55 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 28 102 zł na koniec 2019 r. do 34 564 zł na koniec grudnia 2020 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizację „Licznika Długu Publicznego” wyjątkowo opieramy na prognozach Komisji Europejskiej ze względu na to, że ostatnia prognoza rządowa, z aktualizacji Program Konwergencji, nie uwzględnia dużych tegorocznych pozycji wydatkowych, w szczególności „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” i „Tarczy Finansowej”. W prognozie rządowej, dług na koniec 2020 roku w metodologii unijnej rośnie do 56% PKB, w prognozie KE do 58% PKB, a Sławomir Dudek (główny ekonomista Pracodawców RP i dawny dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej MF) pisze o 64-65% PKB. Różnice wynikają z niepewności co do tego, ile rząd rzeczywiście wyda w 2020 roku, jak poszczególne pozabudżetowe wydatki będą klasyfikowane przez Eurostat, a także ile wyniesie PKB na koniec roku. Niezależnie od tego, prawdopodobnie przyrost długu publicznego w tym roku będzie największy od początku III RP.
 • Pogłębia się tendencja do omijania konstytucyjnego limitu zadłużenia w wysokości 60% PKB i ustawowego progu ostrożnościowego 55% PKB. Licznik długu publicznego FOR działa według unijnej metodologii liczenia długu, ponieważ dekadę temu w następstwie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeniósł część zadłużenia w Krajowym Funduszu Drogowym do Banku Gospodarstwa Krajowego, usuwając je poza definicję Państwowego Długu Publicznego i tym samym poza progi ostrożnościowe zadłużenia z ustawy o finansach publicznych i konstytucyjny limit zadłużenia. To obecnie ok. 50 mld zł. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie dalej, przenosząc w ten sam sposób do BGK „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, a „Tarczę Finansową” do Państwowego Funduszu Rozwoju, które razem stanowią ok. 200 mld zł nowych wydatków (część ma zostać spłacona przez beneficjentów). Różnica pomiędzy długiem według definicji polskiej i unijnej może urosnąć z 2,4% PKB do ok. 8-11% PKB.

 

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

15 stycznia 2020 r., Rafał Trzeciakowski

31. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1043,2 mld zł na koniec września 2019 r. do 1098,6 mld zł na koniec grudnia 2020 r., czyli o 120,9 mln zł na dobę, 5 mln zł na godzinę i 1399 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 I 2020 (4,22 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 470 zł na koniec września 2019 r. do 28 928 zł na koniec grudnia 2020 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec września 2019 r. oraz prognozy z ustawy budżetowej przekazanej do Sejmu w grudniu 2019 r.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

30 kwietnia 2019 r., Rafał Trzeciakowski

30. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1034,5 mld zł na koniec grudnia 2018 r. do 1087,7 mld zł na koniec grudnia 2019 r., czyli o 145,8 mln zł na dobę, 6,1 mln zł na godzinę i 1687 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 29 IV 2019 (4,30 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 240 zł na koniec grudnia 2018 r. do 28 641 zł na koniec grudnia 2019 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2018 r., prognozę zadłużenia z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 z kwietnia 2019, a prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

29 listopada 2018 r., Rafał Trzeciakowski

29. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1028,6 mld zł na koniec czerwca 2018 r. do 1049,2 mld zł na koniec grudnia 2018 r., czyli o 111,2 mln zł na dobę, 4,7 mln zł na godzinę i 1296 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 23 XI 2018 (4,30 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 092 zł na koniec czerwca 2018 r. do 27 634 zł na koniec grudnia 2018 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2018 r., a prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w wersji z 25 września 2018.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

Licznik ukrytego długu publicznego

 • Parlament Europejski w marcu 2013 przyjął nową metodologię statystyczną ESA 2010, która zobowiązuje krajowe urzędy statystyczne do publikacji szacunków długu ukrytego. Główny Urząd Statystyczny czekał jednak na ostateczny dozwolony termin i szacunek za 2015 rok opublikował dopiero w kwietniu 2018 roku. W niektórych państwach członkowskich urzędy statystyczne publikowały szacunki długu ukrytego już wcześniej, bez przymusu UE, np. Wielka Brytania w 2012 roku. Wobec opieszałości GUS, Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2013 roku publikowało własne szacunki dla Polski.
 • Niepełna dostępność danych powodowała, że dotychczasowe szacunki FOR były ograniczone do zobowiązań emerytalnych w ZUS i uproszczone. Nie uwzględnialiśmy zobowiązań rentowych ZUS, emerytalno-rentowych KRUS, ani resortowych emerytur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie wszystkich ubezpieczonych w ZUS w uproszczeniu traktowaliśmy jako należących do „nowego” systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce, stworzonego w Polsce reformą z 1999 roku, również w przypadku osób które ciągle funkcjonują w „starym” systemie emerytalnym o zdefiniowanym świadczeniu. Wszystkie te czynniki powodowały, że dług ukryty szacowany przez FOR był zaniżony. Pomimo tego, szacunki FOR dość dobrze pokrywają się z GUS w części, którą uwzględnialiśmy. Według GUS zobowiązania emerytalno-rentowe w ZUS na koniec 2015 roku wyniosły 4056,8 mld zł wobec szacunku FOR dla samych zobowiązań emerytalnych ZUS 3223,9 mld zł.

 

 • Teraz oficjalne szacunki GUS mają być publikowane co trzy lata z dwuletnim opóźnieniem. Niestety niepełna dostępność danych GUS nie pozwala na powtórzenie szacunków według identycznej metodologii przez FOR i częstszą publikację. Dlatego będziemy publikować wartości długu ukrytego na podstawie ekstrapolacji oficjalnych szacunków GUS. Będziemy zakładać, że dług ukryty rośnie wraz z przyrostem zobowiązań emerytalnych na indywidualnych kontach i subkontach w ZUS, a spada wraz z sukcesywnymi wypłatami emerytur przez ZUS (kiedy dług ukryty staje się długiem jawnym). Spodziewamy się, że dług ukryty będzie spadał wraz z wygasaniem „starego” systemu emerytalnego o zdefiniowanym świadczeniu i zastępowaniem go „nowym” systemem o zdefiniowanej składce.
 • Szacunkowa wielkość długu ukrytego Polski spada obecnie z 4808,03 mld zł na koniec grudnia 2015 do 4807,99 mld zł na koniec grudnia 2018. Szacunku dokonano na podstawie dynamiki zobowiązań emerytalnych i wypłat emerytur ZUS od końca grudnia 2015 roku do końca czerwca 2018 roku. Do obliczeń wykorzystano szacunek zobowiązań emerytalno-rentowych GUS pt. „Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.” i dane ZUS z okresu XII 2015 do VI 2018.

5 kwietnia 2018 r., Rafał Trzeciakowski

28. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1005,2 mld zł na koniec grudnia 2017 r. do 1110,8 mld zł na koniec grudnia 2018 r., czyli o 289,1 mln zł na dobę, 12,1 mln zł na godzinę i 3346 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 4 IV 2018 (4,21 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 477 zł na koniec grudnia 2017 r. do 29 256 zł na koniec grudnia 2018 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2017, a prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w wersji z 26 września 2017.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

20 grudnia 2017 r., Rafał Trzeciakowski

27. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1010,7 mld zł na koniec września 2017 r. do 1117,7 mld zł na koniec grudnia 2018 r., czyli o 234,2 mln zł na dobę, 9,8 mln zł na godzinę i 2711 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 19 XII 2017 (4,20 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 620 zł na koniec września 2017 r. do 29 439 zł na koniec grudnia 2018 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec września 2017, a prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w wersji z 26 września 2017.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

18 września 2017 r., Rafał Trzeciakowski

26. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1016,8 mld zł na koniec czerwca 2017 r. do 1039,4 mld zł na koniec grudnia 2017 r., czyli o 122,9 mln zł na dobę, 5,1 mln zł na godzinę i 1422 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 15 IX 2017 (4,28 PLN/EUR).

Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 780 zł na koniec czerwca 2017 r. do 27 375 zł na koniec grudnia 2017 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski uznajemy ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.

• Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2017, a prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok z sierpnia 2017.

* Dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010.

26 października 2016 r., Rafał Trzeciakowski

25. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 970,1 mld zł na koniec czerwca 2016 r. do 997,5 mld zł na koniec grudnia 2016 r., czyli o 149,6 mln zł na dobę, 6,2 mln zł na godzinę i 1731 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 25 X 2016 (4,31 PLN/EUR).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 25 552 zł na koniec czerwca 2016 r. do 26 272 zł na koniec grudnia 2016 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2016, prognozę kursów walutowych ze strategii zarządzania długiem z września 2016 oraz prognozę zadłużenia z założeń budżetu na 2017 rok.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

14 lipca 2016 r., Rafał Trzeciakowski

24. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

*licznik jawnego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 921,4  mld zł na koniec marca 2016 r. do 1015 mld zł na koniec grudnia 2016 r., czyli o prawie 256 mln zł na dobę,  10,7  mln zł na godzinę i 2961 zł na sekundę. Wyliczenia te uwzględniają umorzenie obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałe zmiany w systemie emerytalnym, w związku z uznaniem ich konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 13 VII 2016 (4,40 zł/eur).
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 906 zł na koniec marca 2016 r. do 27 305 zł na koniec grudnia 2016 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).
 • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec marca 2016 oraz prognozy PKB z założeń budżetu na 2016 rok.
 • Jesteśmy w trakcie gruntownej aktualizacji licznika długu ukrytego związanej ze zmianami w systemie emerytalnym oraz aktualizacją długookresowych prognoz demograficznych i gospodarczych. W szczególności aktualizacja obejmuje:

1) Skutki wprowadzenia “dobrowolności” w OFE zmniejszającej strumień składek kierowanych do OFE i zwiększającej składki trafiające do ZUS, co oznacza także wzrost ukrytego długu. Ponieważ zmiany te w różnym stopniu dotyczą różnych kohort przyszłych emerytów, wymaga to dodatkowych analiz.

2) Aktualizację stanu kont w ZUS: aktualizacja poza uwzględnieniem przypisu składek od czasu uruchomienia licznika długu musi także uwzględnić skutki nacjonalizacji obligacji zgromadzonych w OFE.

3) Uwzględnienie suwaka bezpieczeństwa, który oznacza narastanie dodatkowych zobowiązań dla ZUS.

4) Nowymi prognozami dotyczącymi długookresowego wzrostu gospodarczego i sytuacji na rynku pracy opublikowanych w ramach Ageing Report 2015. Prognozy sytuacji na rynku pracy wpływają na tempo indeksacji kont w ZUS oraz waloryzacji już przyznanych emerytur, natomiast prognozy demograficzne wpływają na prawdopodobieństwo wypłaty świadczeń oraz czas ich pobierania.

5) Skutkami waloryzacji kwotowej, która zaburzyła dotychczasowe proporcje wysokości emerytur.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

19 kwietnia 2016 r., Rafał Trzeciakowski

23. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 923,3 mld zł na koniec grudnia 2015 r. do 1004,5 mld zł na koniec grudnia 2016 r., czyli o prawie 222 mln zł na dobę, 9,3 mln zł na godzinę i 2568 zł na sekundę. Wyliczenia te uwzględniają umorzenie obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałe zmiany w systemie emerytalnym, w związku z uznaniem ich konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 IV 2016 (4,30 zł/eur).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 25 465 zł na koniec grudnia 2015 r. do 27 023 zł na koniec grudnia 2016 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec XII 2015 oraz prognozy PKB z założeń budżetu na 2016 rok.

Jesteśmy w trakcie gruntownej aktualizacji licznika długu ukrytego związanej ze zmianami w systemie emerytalnym oraz aktualizacją długookresowych prognoz demograficznych i gospodarczych. W szczególności aktualizacja obejmuje:

1) Skutki wprowadzenia “dobrowolności” w OFE zmniejszającej strumień składek kierowanych do OFE i zwiększającej składki trafiające do ZUS, co oznacza także wzrost ukrytego długu. Ponieważ zmiany te w różnym stopniu dotyczą różnych kohort przyszłych emerytów, wymaga to dodatkowych analiz.

2) Aktualizację stanu kont w ZUS: aktualizacja poza uwzględnieniem przypisu składek od czasu uruchomienia licznika długu musi także uwzględnić skutki nacjonalizacji obligacji zgromadzonych w OFE.

3) Uwzględnienie suwaka bezpieczeństwa, który oznacza narastanie dodatkowych zobowiązań dla ZUS.

4) Nowymi prognozami dotyczącymi długookresowego wzrostu gospodarczego i sytuacji na rynku pracy opublikowanych w ramach Ageing Report 2015. Prognozy sytuacji na rynku pracy wpływają na tempo indeksacji kont w ZUS oraz waloryzacji już przyznanych emerytur, natomiast prognozy demograficzne wpływają na prawdopodobieństwo wypłaty świadczeń oraz czas ich pobierania.

5) Skutkami waloryzacji kwotowej, która zaburzyła dotychczasowe proporcje wysokości emerytur.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

16 września 2015 r., Aleksander Łaszek

22. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1025,3 mld zł na koniec czerwca 2015 r. do 1113,0 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 477 mln zł na dobę, 19,9 mln zł na godzinę i 5521 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodnez prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 16 IX 2015 (4,20 zł/eur).

Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 28 577 zł na koniec czerwca 2015 r. do 29 941 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec VI 2015 oraz prognozy PKB z założeń budżetu na 2016 rok.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010

20 maja 2015 r., Aleksander Łaszek

21. aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1018,6 mld zł na koniec grudnia 2014 r. do 1101,4 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 226,8 mln zł na dobę, 9,4 mln zł na godzinę i 2626 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 27 IV 2014 (4,02 zł/eur).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 28 119 zł na koniec grudnia 2014 r. do 29 629 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec XII 2014.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95

20 stycznia 2015 r., Aleksander Łaszek

20 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1001,7 mld zł na koniec września 2014 r. do 1116,0 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 250 mln zł na dobę, 10,4 mln zł na godzinę i 2995 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 29 XII 2014 (4,31 zł/eur).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 556 zł na koniec września 2014 r. do 30 021 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec IX 2014 oraz zmiana daty końcowej z 31 XII 2014 na 31 XII 2015.

*dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95

7 listopad 2014 r., Aleksander Łaszek

19 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 997,9 mld zł na koniec czerwca 2014 r. do 1021,3 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 127 mln zł na dobę, 5,2 mln zł na godzinę i 1468,6 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 22 X 2014 (4,22 zł/eur).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 845 zł na koniec marca 2014 r. do 27 473 zł na koniec grudnia 2014 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec II 2014 oraz oficjalnych prognoz zadłużenia na kolejne lata w Strategii Zarządzania długiem publicznym na lata 2015-2018.

*dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95

5 sierpnia 2014 r., Aleksander Łaszek

18 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 976,8 mld zł na koniec marca 2014 r. do 1032,3 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 202 mln zł na dobę, 8,4 mln zł na godzinę i 2335,5 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 18 VII 2014 (4,15 zł/euro).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 276 zł na koniec marca 2014 r. do 27 768 zł na koniec grudnia 2014 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec III 2014. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2014 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość długu publicznego na koniec II kw. 2014 r. lub po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95

14 maja 2014 r., Aleksander Łaszek

17 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 936,4 mld zł na koniec grudnia 2013 r. do 1034,8 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 270 mln zł na dobę, 11,2 mln zł na godzinę i 3121 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 25 IV 2014 (4,20 zł/euro).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego), w przeliczeniu na 1 mieszkańca, rośnie z 25190 zł na koniec grudnia 2013 r. do 27838 zł na koniec grudnia 2014 r. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec XII 2013 r. oraz nowe rządowe prognozy PKB w 2014 r. Aktualizacja nie uwzględnia zmian w systemie emerytalnym.

• Jednocześnie przypominamy, że od września 2013 r. na liczniku jako dług jawny wyświetlane jest zadłużenie sektora rządowego i samorządowego zgodnie z unijną metodologią ESA95, a nie Państwowy Dług Publiczny liczony zgodnie z metodologią krajową (zasadnicza różnica między tymi metodologiami dotyczy zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego: zgodnie z ESA95 jest ono doliczane do długu publicznego, zgodnie z metodologią krajową już nie). Konstytucyjny próg zadłużenia wynoszący 60% PKB dotyczy metodologii krajowej, a nie unijnej.

Licznik ukrytego długu publicznego**

• Zaktualizowana szacunkowa wartość długu ukrytego na koniec 2013 roku wyniosła 3164 mld zł. Aktualizacja jest związana ze zmianą roku bazowego z 2012 na 2013 (licznik długu ukrytego pokazuje wartości w cenach stałych), aktualizacją danych o liczbie emerytów i ubezpieczonych w ZUS oraz nowymi prognozami makroekonomicznymi. Ukryty dług publiczny maleje z 3164 mld zł na koniec 2013 r. do 3102 mld zł na koniec 2014 r. (w cenach stałych z 2013 r.). Spadek ten wynika z faktu, że państwo w 2014 r. wypłaci więcej na emerytury (co redukuje istniejące zobowiązania emerytalne) niż przyjmie składek emerytalnych (co zwiększa zobowiązania emerytalne). Aktualizacja nie uwzględnia zmian w systemie emerytalnym.

* Jawny dług publiczny – dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii ESA95
** Ukryty dług publiczny – ustawowe rentowo-emerytalne zobowiązania państwa według metodologii rachunków narodowych ESA 2010.

17 października 2013 r., Aleksander Łaszek

16 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

Licznik jawnego długu publicznego

(dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA95)

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 927,5 mld zł na koniec czerwca 2013 r. do 959,1 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o przeszło 172 mln zł na dobę, 7,2 mln zł na godzinę i 1988,40 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 6.10.2013 r. (4,21 zł/euro).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 24 951 zł na koniec czerwca 2013 r. do 25 801 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów Strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2014-2017. Następna aktualizacja jest planowana po 10 grudnia 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość długu publicznego na koniec III kw. 2013 r.
Polski dług publiczny na tle państw regionu

• Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie rosną obawy o sytuację Słowenii, której dług publiczny jest tylko nieznacznie mniejszy od polskiego.

wykresy16

**Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** *szacunki KE z maja 2013
źródło: KE, Eurostat

25 czerwca 2013 r., Aleksander Łaszek

15 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Licznik państwowego długu publicznego

Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 870 mld zł na koniec marca 2013 r. do 879,9 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o przeszło 36 mln zł na dobę, 1,5 mln zł na godzinę i 418 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 VI 2013 (4,22 zł/eur).

Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 23404 zł na koniec marca 2013 r. do 23671 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec marca 2013. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec II kw. 2013 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat. Na koniec I kw. 2013:
– Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 869,9 mld zł, co oznacza wzrost o 29,5 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2012.
– Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 917,8 mld zł, co oznacza wzrost o 31 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2012

Podstawowym źródłem różnic miedzy państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD, które na koniec I kw. 2013 wynosiło 41,4 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych1.

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie rosną obawy o sytuację Słowenii, której dług publiczny jest tylko nieznacznie mniejszy od polskiego.

15wykres

*Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** szacunki KE z maja 2013
źródło: KE, Eurostat

4. Ukryty dług publiczny

Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec IV kw. 2012 r. na kontach w ZUS było zapisanych:
– W pierwszym filarze około 2100 mld zł; spadek sumy zapisanej w I filarze o ponad 100 mld zł wynikał z usunięcia z systemu przez ZUS osób, które mają już przyznane emerytury na podstawie innych przepisów (emerytury mieszane, wcześniejsze emerytury)
-Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 28 mld zł.


1 zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora gg uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad

7 maja 2013 r., Aleksander Łaszek

14 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Licznik państwowego długu publicznego

Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 842,4 mld zł na koniec grudnia 2012 r. do 875,9 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o prawie 90 mln zł na dobę, 3,8 mln zł na godzinę i 1063 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 2 V 2013 (4,15 zł/euro).

Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22645 zł na koniec grudnia 2012 r. do 23563 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec I kw. 2013 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat. Na koniec IV kw. 2012:
– Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 840,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5 mld zł względem stanu na koniec III kw. 2012
– Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 886,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3 mld zł względem stanu na koniec III kw. 2012

Podstawowym źródłem różnic miedzy państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD, które na koniec IV kw. 2012 wynosiło 41,2 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych *1

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie rosną obawy o sytuację Słowenii, której dług publiczny jest tylko nieznacznie mniejszy od polskiego.

13

**Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** *szacunki KE z maja 2013
źródło: KE, Eurostat

4. Ukryty dług publiczny

Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec III kw. 2012 r. na kontach w ZUS było zapisanych:
– W pierwszym filarze około 2250 mld zł (ZUS nie podał dokładnej kwoty)
– Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 22,7 mld zł.


*1 zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora GG uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.

17 stycznia 2013 r., Aleksander Łaszek

13 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Licznik państwowego długu publicznego

Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 830,4 mld zł na koniec września 2012 r. do 871,1 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o ponad 89 mln zł na dobę, 3,7 mln zł na godzinę i 1031 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 28 XII 2012 (4,07 zł/euro).

Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22 339 zł na koniec września 2012 r. do 23 434 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2012. Następna aktualizacja planowana jest w kwietniu 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2012 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat.
Na koniec III kw. 2012:
– Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 835,5 mld zł, co oznacza spadek o 7,2 mld zł względem stanu na koniec II kw. 2012 (spadek wynikał z umocnienia się złotego).

– Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 883,8 mld zł, co oznacza spadek o prawie 8 mld zł względem stanu na koniec II kw. 2012 (spadek wynikał z umocnienia się złotego).

Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec III kw. 2012 wynosiło 41,3 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych. *1

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier.

13a

4. Ukryty dług publiczny

Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec III kw. 2012 r. na kontach w ZUS było zapisanych:
– W pierwszym filarze około 2250 mld zł (ZUS nie podał dokładnej kwoty)
– Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 22,7 mld zł.


1Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora GG uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.

22 wrzesśnia 2012 r., Aleksander Łaszek

12 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Licznik państwowego długu publicznego

Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 832,6 mld zł na koniec czerwca 2012 r. do 840,7 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 44,7 mln zł na dobę, 1,9 mln zł na godzinę i 517,8 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 13 IX 2012 (4,11 zł/euro).

Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22490,9 zł na koniec czerwca 2012 r. do 22 617,9 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec czerwca 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 grudnia 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w trzecim kwartale 2012 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 842,6 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 18 mld zł względem stanu na koniec I kw. 2012.

Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 891,6 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 24 mld zł względem stanu na koniec I kw. 2012.

Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec II kw. 2012 wynosiło 41,7 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych.
[Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad, dane z zakresu zadłużenia sektora GG (General Government) uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.]

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier.

wykresy16

4. Ukryty dług publiczny

Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów.

Na koniec II kw. 2012 na kontach w ZUS było zapisanych:

W pierwszym filarze 2210,8 mld zł.
Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 17,7 mld zł.

29 czerwca 2012 r., Aleksander Łaszek

11 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Licznik państwowego długu publicznego

• Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 832,6 mld zł na koniec marca 2012 r. do 849,8 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 62,5 mln zł na dobę, 2,6 mln zł na godzinę i 723 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 20 VI 2012 (4,25 zł/eur).

• Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22 392 zł na koniec marca 2012 r. do 22 860 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec marca 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w drugim kwartale 2012 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

• Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat. Na koniec I kw. 2012:

– Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 824,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2011.
– Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 867,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2011.

• Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych są zobowiązania Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec I kw. 2012 wynosiły 47 mld zł, w tym 35,8 mld zł z tytułu zadłużenia KFD i 11,3 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych.

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

• Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier. (wykresy w załączeniu)

4. Ukryty dług publiczny

• Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec IV kw. 2011 na kontach w ZUS było zapisanych:

– W pierwszym filarze 2130,2 mld zł (stan na 13 II 2012)
– Na specjalnych subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 14,9 mld zł.

13 kwietnia 2012 r., Aleksander Łaszek

10 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Po aktualizacji w dniu 13 kwietnia br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 798,3 mld zł na koniec 2011 r. do 841,4 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 117,8 mln zł na dobę, 4,9 mln zł na godzinę i 1363,5 zł na sekundę.

2. Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 21 473 zł na koniec grudnia 2011 r. do 22 633 zł na koniec grudnia 2012 r. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

3. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.

4. Następna aktualizacja jest planowana po 11 czerwca 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w pierwszym kwartale 2012 r.

30 grudnia 2011 r., Aleksander Łaszek

9 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Po aktualizacji w dniu 30 grudnia br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 800,6 mld zł na koniec września 2011 r. do 858,6 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 126 mln zł na dobę, 5,3 mln zł na godzinę i ponad 1,4 tys. zł na sekundę.

2. Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 21 530 zł na koniec września 2011 r. do 23 097 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS we wstępnych wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

3. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” są:

Zbliżający się koniec roku i związana z tym zmiana daty i wartości, do której zbiega dług publiczny – z końca grudnia 2011 na koniec grudnia 2012.
Opublikowanie przez GUS liczby ludności rezydującej na podstawie wstępnych wyników spisu powszechnego.

4. Następna aktualizacja jest planowana po 30 marca 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.

22 grudnia 2011 r., Aleksander Łaszek

8 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Po aktualizacji w dniu 22 grudnia br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 805,8 mld zł na koniec września 2011 r. do 824,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli o prawie 200 mln zł na dobę, 21,6 mln zł na godzinę i ponad 2308 zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca roku o 1,9 mld zł.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów aktualizacji „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15” oraz wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2011 r.

3. Następna aktualizacja jest planowana po 30 marca 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.

4. Wyższy poziom zadłużenia na koniec roku (824,1 mld zł) niż podawany w oficjalnych prognozach Ministerstwa Finansów (812,3 mld zł) wynika z metodologii licznika długu – zadłużenie na koniec roku zostało przeliczone według kursu z 16 XII 2011 (dzień przygotowywania aktualizacji).

28 października 2011 r., Aleksander Łaszek

7 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Po aktualizacji w dniu 28 października br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 809,7 mld zł na koniec czerwca 2011 r. do 817,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli o ok. 40,5 mln zł na dobę, 1,7 mln zł na godzinę i ponad 468 zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca br. o 2,6 mld zł.


2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15”.

3. Następna aktualizacja jest planowana po 12 grudnia 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec września 2011 r.

4. Obecne założenie o niższym poziomie długu publicznego na koniec tego roku (817,1 mld zł wobec 827,9 mld zł w poprzedniej aktualizacji z 21 września br.), wynika z umocnienia się kursu złotego względem euro, dolara, franka szwajcarskiego i jena oraz nowych prognoz dotyczących wielkości długu publicznego i kursu złotego przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15”.

21 września 2011 r., Aleksander Łaszek

6 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Po aktualizacji w dniu 21 września br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 812,6 mld zł na koniec czerwca 2011 r. do 827,9 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli o ok. 83,4 mln zł na dobę, 3,5 mln zł na godzinę i 965 zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca br. o ponad 8 mld zł.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec II kw. 2011 r.

3. Następna aktualizacja jest planowana po 12 grudnia 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec września 2011 r.

4. Obecne założenie o wyższym poziomie długu publicznego na koniec tego roku (827,9 mld zł wobec 801,3 mld zł w poprzedniej aktualizacji z 17 czerwca br.), wynika z osłabienia się kursu złotego względem euro, dolara, franka szwajcarskiego i jena.

17 czerwiec 2011 r., Wiktor Wojciechowski

5 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Po aktualizacji w dniu 17 czerwca br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 774,8 mld zł na koniec marca 2011 r. do 801,3 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 96 mln zł na dobę, 4 mln zł na godzinę i ponad 1,1 tys. zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca br. o ponad 19 mld zł.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez ministerstwo finansów w dniu 10 czerwca 2011 r. wielkości państwowego długu publicznego na koniec I kw. 2011 r.

3. Następna aktualizacja planowana jest po 12 września 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec czerwca 2011 r.

13 kwietnia 2011 r., Wiktor Wojciechowski

4 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez rząd „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014” w dniu 13 kwietnia 2011 r. Plan ten przewiduje wolniejszy przyrost państwowego długu publicznego w 2011 r. i kolejnych latach w stosunku do wcześniejszych prognoz rządu. Wynika to z wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym, które skutkują obniżeniem transferów do OFE od maja 2011 r.

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 13 kwietnia 2011 r. ogłoszony przez NBP oraz prognozy kursu złotego względem euro z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 31 grudnia 2010 r.

b. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014”

4. Na koniec grudnia 2011 r. państwowy dług publiczny ma wynieść według prognozy rządu 799 mld zł, wobec 811,5 mld zł prognozowanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”.

5. W zaktualizowanym szacunku (uwzględniającym historyczną i prognozowaną wielkość państwowego długu publicznego denominowanego w walutach obcych według kurs złotego z dnia 13 kwietnia br.) wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 745,4 mld zł na koniec grudnia 2010 r. do 802,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 155 mln zł na dobę, prawie 6,5 mln zł na godzinę i 1,8 tys. zł na sekundę.

6. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec marca 2011 r.

4 kwietnia 2011 r., Wiktor Wojciechowski

3 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 4 kwietnia 2011 r.

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” są wstępne dane o wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 30 marca 2011 r.

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. wstępną informację Ministerstwa Finansów o wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r.

b. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 31 grudnia 2010 r. i z 30 marca 2011 r. ogłoszony przez NBP oraz prognozy kursu złotego względem euro z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 31 grudnia 2010 r.

c. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. ze „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”

4. Na koniec grudnia 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł według wstępnych danych 748,5 mld zł, wobec 750,8 mld zł prognozowanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”. Państwowy dług publiczny na koniec IV kw. 2010 r. był zatem o 2,3 mld zł niższy w stosunku do wcześniejszych prognoz rządowych. W związku z powyższym i z wcześniej przyjętą metodologią, w obecnym szacunku obniżono prognozę długu publicznego na koniec IV kw. 2011 r. z 811,4 mld zł podanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” do 809,1 mld zł, czyli również o 2,3 mld zł.

5. W zaktualizowanym szacunku (uwzględniającym historyczną i prognozowaną wielkość państwowego długu publicznego denominowanego w walutach obcych według kurs złotego z dnia 30 marca br.) wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 747,1 mld zł na koniec grudnia 2010 r. do 814,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 183 mln zł na dobę, 7,6 mln zł na godzinę i ponad 2 tys. zł na sekundę.

6. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec marca 2011 r.

14 grudnia 2010 r., Wiktor Wojciechowski

2 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 14 grudnia 2010 r.

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego
w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powoduje aktualizację „Licznika Długu Publicznego”.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji „Licznika Długu Publicznego” są dane o wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów 10 grudnia 2010 r.

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. informację Ministerstwa Finansów o wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2010 r.

b. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 10 grudnia 2010 r., ogłoszony przez NBP

c. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. ze „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”.

4. Na koniec września 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł 746,1 mld zł. Zgodnie ze „Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” państwowy dług publiczny na koniec grudnia 2010 roku ma wynieść 750,8 mld zł. W III kw. br. dług publiczny wzrósł o 24,9 mld zł, wobec wzrostu o 29,6 mld zł przewidywanego na całą drugą połowę 2010 r. A zatem w III kw. br. zrealizowano 85 proc. całkowitego przyrostu państwowego długu publicznego przewidywanego na drugą połowę 2010 r.

5. Z powodu szybszego od zakładanego przyrostu państwowego długu publicznego w III kw. br., jego faktyczna wielkość na koniec września 2010 r., gdy przeprowadzono poprzednią aktualizację, – była o ok. 15 mld zł większa od tej, którą wówczas wskazywał „Licznik Długu Publicznego”. W efekcie, także obecnie zaktualizowany szacunek wielkości państwowego długu publicznego jest o ok. 15 mld zł większy od dotychczas wyświetlanej wielkości zadłużenia.

6. W aktualizowanym szacunku wielkość państwowego długu publicznego rośnie z 750,0 mld zł na koniec września br. do 827,3 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 170 mln zł na dobę, ok. 7 mln zł na godzinę i blisko 2 tys. zł. na sekundę.

30 wrzesnia 2010 r., Wiktor Wojciechowski

1 Aktualizacja

Licznika Długu Publicznego

* licznik jawnego długu publicznego

Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 30 września 2010 r.

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”.

2. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2010 roku „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” przewiduje, że państwowy dług publiczny na koniec 2010 roku wyniesie 750,8 mld zł. Obecnie prognozowana wielkość państwowego długu publicznego na koniec br. jest większa w porównaniu do dotychczasowej prognozy rządu (739,1 mld zł) przedstawionej w sierpniu 2010 r. w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013”.

3. W aktualizacji tego szacunku dodatkowo uwzględniono:

a. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 28 września 2010 r. ogłoszony przez NBP (we wcześniejszym szacunku uwzględniono kurs walutowy z dnia 10 września 2010 r.)

b. strukturę walutową długu Skarbu Państwa na koniec czerwca 2010 r. opublikowaną w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” (we wcześniejszym szacunku uwzględniono strukturę walutową długu Skarbu Państwa z końca czerwca 2010 r.)

4. W zaktualizowanym szacunku wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 710,4 mld zł na koniec czerwca br. do 751,8 mld zł na koniec grudnia 2010 r., czyli ok. 225 mln zł na dobę.

5. Następna aktualizacja jest planowana na dzień 11 grudnia 2010 roku, po publikacji wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2010 r.