English version
Metoda liczenia

Zobacz metodę liczenia długu publicznego, 27.09.2010 [PDF]

Aktualizacje:
Aleksander Łaszek - ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju
kom. 695 286 386, e-mail: aleksander.laszek@for.org.pl


Dwudziesta druga aktualizacja Licznika Długu Publicznego

16 września 2015 r., Aleksander Łaszek

Licznik jawnego długu publicznego*

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1025,3 mld zł na koniec czerwca 2015 r. do 1113,0 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 477 mln zł na dobę, 19,9 mln zł na godzinę i 5521 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne
z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 16 IX 2015 (4,20 zł/eur).


Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 28 577 zł na koniec czerwca 2015 r. do 29 941 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS
w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).


• Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec VI 2015 oraz prognozy PKB z założeń budżetu na 2016 rok.

*dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA2010
 


Dwudziesta pierwsza aktualizacja Licznika Długu Publicznego

20 maja 2015 r., Aleksander Łaszek

Licznik jawnego długu publicznego*

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1018,6 mld zł na koniec grudnia 2014 r. do 1101,4 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 226,8 mln zł na dobę, 9,4 mln zł na godzinę i 2626 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 27 IV 2014 (4,02 zł/eur).


Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 28 119 zł na koniec grudnia 2014 r. do 29 629 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).


• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec XII 2014.
 

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95


Dwudziesta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

20 stycznia 2015 r., Aleksander Łaszek

Licznik jawnego długu publicznego*

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1001,7 mld zł na koniec września 2014 r. do 1116,0 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 250 mln zł na dobę, 10,4 mln zł na godzinę i 2995 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 29 XII 2014 (4,31 zł/eur).


Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 556 zł na koniec września 2014 r. do 30 021 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).


• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec IX 2014 oraz zmiana daty końcowej z 31 XII 2014 na 31 XII 2015.

*dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA95
 


Dziewiętnasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

7 listopada 2014 r., Aleksander Łaszek

Licznik jawnego długu publicznego*

Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 997,9 mld zł na koniec czerwca 2014 r. do 1021,3 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 127 mln zł na dobę, 5,2 mln zł na godzinę i 1468,6 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 22 X 2014 (4,22 zł/eur).


Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 845 zł na koniec marca 2014 r. do 27 473 zł na koniec grudnia 2014 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec II 2014 oraz oficjalnych prognoz zadłużenia na kolejne lata w Strategii Zarządzania długiem publicznym na lata 2015-2018.

*dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95


Osiemnasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

5 sierpnia 2014, Aleksander Łaszek

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 976,8 mld zł na koniec marca 2014 r. do 1032,3 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 202 mln zł na dobę, 8,4 mln zł na godzinę i 2335,5 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 18 VII 2014 (4,15 zł/euro).

 

 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 26 276 zł na koniec marca 2014 r. do 27 768 zł na koniec grudnia 2014 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

 

 • Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec III 2014. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2014 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość długu publicznego na koniec II kw. 2014 r. lub po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95
 


Siedemnasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

14 maja 2014 r., Aleksander Łaszek

Licznik jawnego długu publicznego*

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 936,4 mld zł na koniec grudnia 2013 r. do 1034,8 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 270 mln zł na dobę, 11,2 mln zł na godzinę i 3121 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 25 IV 2014 (4,20 zł/euro).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego), w przeliczeniu na 1 mieszkańca, rośnie z 25190 zł na koniec grudnia 2013 r. do 27838 zł na koniec grudnia 2014 r. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec XII 2013 r. oraz nowe rządowe prognozy PKB w 2014 r. Aktualizacja nie uwzględnia zmian w systemie emerytalnym.

• Jednocześnie przypominamy, że od września 2013 r. na liczniku jako dług jawny wyświetlane jest zadłużenie sektora rządowego i samorządowego zgodnie z unijną metodologią ESA95, a nie Państwowy Dług Publiczny liczony zgodnie z metodologią krajową (zasadnicza różnica między tymi metodologiami dotyczy zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego: zgodnie z ESA95 jest ono doliczane do długu publicznego, zgodnie z metodologią krajową już nie). Konstytucyjny próg zadłużenia wynoszący 60% PKB dotyczy metodologii krajowej, a nie unijnej.

Licznik ukrytego długu publicznego**

• Zaktualizowana szacunkowa wartość długu ukrytego na koniec 2013 roku wyniosła 3164 mld zł. Aktualizacja jest związana ze zmianą roku bazowego z 2012 na 2013 (licznik długu ukrytego pokazuje wartości w cenach stałych), aktualizacją danych o liczbie emerytów i ubezpieczonych w ZUS oraz nowymi prognozami makroekonomicznymi. Ukryty dług publiczny maleje z 3164 mld zł na koniec 2013 r. do 3102 mld zł na koniec 2014 r. (w cenach stałych z 2013 r.). Spadek ten wynika z faktu, że państwo w 2014 r. wypłaci więcej na emerytury (co redukuje istniejące zobowiązania emerytalne) niż przyjmie składek emerytalnych (co zwiększa zobowiązania emerytalne). Aktualizacja nie uwzględnia zmian w systemie emerytalnym.

* Jawny dług publiczny - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii ESA95
** Ukryty dług publiczny - ustawowe rentowo-emerytalne zobowiązania państwa według metodologii rachunków narodowych ESA 2010.

 


Szesnasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

17 października 2013 r., Aleksander Łaszek

Licznik jawnego długu publicznego
(dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA95)

 • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 927,5 mld zł na koniec czerwca 2013 r. do 959,1 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o przeszło 172 mln zł na dobę, 7,2 mln zł na godzinę i 1988,40 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 6.10.2013 r. (4,21 zł/euro).
   
 • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 24 951 zł na koniec czerwca 2013 r. do 25 801 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).
   
 • Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów Strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2014-2017. Następna aktualizacja jest planowana po 10 grudnia 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość długu publicznego na koniec III kw. 2013 r.

Polski dług publiczny na tle państw regionu

 • Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie rosną obawy o sytuację Słowenii, której dług publiczny jest tylko nieznacznie mniejszy od polskiego.

 

**Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** *szacunki KE z maja 2013
źródło: KE, Eurostat

 


Dług ukryty jest ponad trzy razy większy niż jawny dług publiczny

30 września 2013 r., Aleksander Łaszek

Oprócz jawnego długu publicznego, mającego formę zaciągniętych przez państwo zobowiązań finansowych wobec osób prywatnych i rozmaitych instytucji (krajowych i zagranicznych), na państwach i społeczeństwach spoczywa także ukryty dług publiczny, czyli ustawowe zobowiązania państwa do przyszłych wydatków. Według szacunków Forum Obywatelskiego Rozwoju ukryty dług stanowi 193% PKB, czyli ponad 3 biliony złotych, co w przeliczeniu na mieszkańca daje ponad 83 tys. zł.

1. Dług ukryty można ujmować szerzej lub węziej. Jednym z ujęć jest, przyjęta przez Parlament Europejski w lipcu 2013, nowa metodologia rachunków narodowych ESA 2010. Zgodnie z nią, w dodatkowej tablicy statystycznej państwa członkowskie od 2017 roku mają publikować szacunki zobowiązań rentowo-emerytalnych. Niektóre państwa, jak np. Wielka Brytania, już publikują dane na temat sumy ich zobowiązań rentowo-emerytalnych.

2. Obszerna literatura empiryczna wskazuje, że od pewnego poziomu jawny dług publiczny zaczyna mieć coraz silniejszy negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Podobnie jest z długiem ukrytym – powyżej pewnego poziomu zaczyna być coraz bardziej niebezpieczny. Próby finansowania nadmiernych, zaciągniętych wcześniej zobowiązań legislacyjnych, prowadzą bowiem do wzrostu podatków, a niekiedy do jawnego kryzysu, jak ostatnio w Portugalii i Grecji czy amerykańskim Detroit.

3. Od 30 września Forum Obywatelskiego Rozwoju na liczniku długu, oprócz jawnego długu publicznego, wyświetlać będzie także wartość największej części ukrytego długu polskiego państwa – sumę zobowiązań ZUS wobec obecnych i przyszłych emerytów. Dodajmy, że licznik długu nie będzie uwzględniał zobowiązań wynikających z rent przyznawanych przez ZUS, a także rent i emerytur z KRUS oraz dla służb mundurowych. Tak ujęty ukryty dług na koniec 2012 roku wynosił 3086 mld zł, stanowiąc 193% PKB. W przeliczeniu na mieszkańca wynosił ponad 83 tys. zł.

4. Proponowane przez rząd wywłaszczenie OFE z obligacji skarbowych, a de facto obywateli, mających w OFE oszczędności emerytalne, spowodowałaby co najwyżej przejściowy spadek jawnego długu publicznego, ale trwały wzrost ukrytego długu publicznego. Można sądzić, że uzyskane w ten sposób środki umożliwią rządowi odłożenie w czasie koniecznych reform finansów publicznych, a mogą posłużyć sfinansowaniu wyższych wydatków budżetu. W efekcie wzrostowi długu ukrytego nie będzie towarzyszył proporcjonalny spadek długu jawnego.

5. Polskiej gospodarce grozi trwałe spowolnienie. Przez co najmniej 20 najbliższych lat liczba osób w wieku produkcyjnym będzie spadać, stopa inwestycji w Polsce należy od lat do najniższych w regionie, spowalnia także tempo wzrostu produktywności. Te negatywne trendy można częściowo odwrócić, wymaga to jednak reform. Istnieje poważne ryzyko, że dzięki pozornej poprawie stanu finansów publicznych, po wywłaszczeniu OFE z obligacji skarbowych, reformy zostaną odłożone na później.

6. Efektem pozornej poprawy stanu finansów publicznych osiągniętej za pomocą wywłaszczenia OFE z obligacji byłby więc większy łączny dług publiczny (mniejszy spadek długu jawnego niż wzrost ukrytego) oraz wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego (skutek odkładania reform).

7. Od 30 września br. jawny dług publiczny pokazywany na liczniku długu będzie wyświetlany zgodnie z metodologią ESA 95, a nie metodologią krajową, sztucznie wyłączającą zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego z państwowego długu publicznego. Oznacza to wzrost wyświetlanej wartości o ok. 53 mld zł/1400 zł na osobę. Jawny dług publiczny zostanie zaktualizowany po opublikowaniu przyjętej przez rząd w piątek Strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2014-2017.

8. Szacunkowa bieżąca wartość jawnego i ukrytego długu publicznego wyświetlana jest obecnie na:

• stronie internetowej www.dlugpubliczny.org.pl
• ekranie LED na budynku „Cepelii” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej
• ekranie LED na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej (jako 10-sek. spot)
• ekranie LED na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej (jako 10-sek. spot)
• ekranie LED na Rondzie Dmowskiego (jako 10-sek. spot). 

Pliki do porania:


Piętnasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

25 czerwca 2013 r., Aleksander Łaszek

1. Licznik państwowego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 870 mld zł na koniec marca 2013 r. do 879,9 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o przeszło 36 mln zł na dobę, 1,5 mln zł na godzinę i 418 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 14 VI 2013 (4,22 zł/eur).
   
 • Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 23404 zł na koniec marca 2013 r. do 23671 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).
   
 • Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec marca 2013. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec II kw. 2013 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

 • Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat. Na koniec I kw. 2013:

- Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 869,9 mld zł, co oznacza wzrost o 29,5 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2012.
- Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 917,8 mld zł, co oznacza wzrost o 31 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2012

 • Podstawowym źródłem różnic miedzy państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD, które na koniec I kw. 2013 wynosiło 41,4 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych1.
   

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

 • Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie rosną obawy o sytuację Słowenii, której dług publiczny jest tylko nieznacznie mniejszy od polskiego.
   

*Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** szacunki KE z maja 2013
źródło: KE, Eurostat

4. Ukryty dług publiczny

 • Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec IV kw. 2012 r. na kontach w ZUS było zapisanych:

- W pierwszym filarze około 2100 mld zł; spadek sumy zapisanej w I filarze o ponad 100 mld zł wynikał z usunięcia z systemu przez ZUS osób, które mają już przyznane emerytury na podstawie innych przepisów (emerytury mieszane, wcześniejsze emerytury)
-Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 28 mld zł.

-----------------------------------------------------
1
Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora gg uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad


Czternasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

7 maja 2013 r., Aleksander Łaszek


1. Licznik państwowego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 842,4 mld zł na koniec grudnia 2012 r. do 875,9 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o prawie 90 mln zł na dobę, 3,8 mln zł na godzinę i 1063 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 2 V 2013 (4,15 zł/euro).
   
 • Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22645 zł na koniec grudnia 2012 r. do 23563 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).
   
 • Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec I kw. 2013 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
 

 • Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat. Na koniec IV kw. 2012:

- Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 840,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5 mld zł względem stanu na koniec III kw. 2012
- Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 886,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3 mld zł względem stanu na koniec III kw. 2012

 • Podstawowym źródłem różnic miedzy państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD, które na koniec IV kw. 2012 wynosiło 41,2 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych .1

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

 • Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie rosną obawy o sytuację Słowenii, której dług publiczny jest tylko nieznacznie mniejszy od polskiego.


*Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** prognozy KE z maja 2013
źródło: KE, Eurostat

4. Ukryty dług publiczny

 • Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec IV kw. 2012 r. na kontach w ZUS było zapisanych:

- W pierwszym filarze około 2100 mld zł
- Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 28 mld zł.

------------------------------
1Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora gg uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.
 


Trzynasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

17 stycznia 2013 r., Aleksander Łaszek
 

1. Licznik państwowego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 830,4 mld zł na koniec września 2012 r. do 871,1 mld zł na koniec grudnia 2013 r., czyli o ponad 89 mln zł na dobę, 3,7 mln zł na godzinę i 1031 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 28 XII 2012 (4,07 zł/euro).
   
 • Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22 339 zł na koniec września 2012 r. do 23 434 zł na koniec grudnia 2013 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).
   
 • Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2012. Następna aktualizacja planowana jest w kwietniu 2013 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2012 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

 • Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat.
  Na koniec III kw. 2012:

- Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 835,5 mld zł, co oznacza spadek o 7,2 mld zł względem stanu na koniec II kw. 2012 (spadek wynikał z umocnienia się złotego).

- Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 883,8 mld zł, co oznacza spadek o prawie 8 mld zł względem stanu na koniec II kw. 2012 (spadek wynikał z umocnienia się złotego).

 • Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec III kw. 2012 wynosiło 41,3 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych.1

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

 • Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier.
   


*Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier;
** prognozy KE z listopada 2012
źródło: KE, Eurostat

4. Ukryty dług publiczny

 • Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec III kw. 2012 r. na kontach w ZUS było zapisanych:

- W pierwszym filarze około 2250 mld zł (ZUS nie podał dokładnej kwoty)
- Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 22,7 mld zł.

-------------------------------

1Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora GG uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.


Dwunasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

22 września 2012 r., Aleksander Łaszek


1. Licznik państwowego długu publicznego

 • Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 832,6 mld zł na koniec czerwca 2012 r. do 840,7 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 44,7 mln zł na dobę, 1,9 mln zł na godzinę i 517,8 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 13 IX 2012 (4,11 zł/euro).
   
 • Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22490,9 zł na koniec czerwca 2012 r. do 22 617,9 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).
   
 • Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec czerwca 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 grudnia 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w trzecim kwartale 2012 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

 • Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 842,6 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 18 mld zł względem stanu na koniec I kw. 2012.
   
 • Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 891,6 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 24 mld zł względem stanu na koniec I kw. 2012.
   
 • Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec II kw. 2012 wynosiło 41,7 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych.

[Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad, dane z zakresu zadłużenia sektora GG (General Government) uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.]

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu

Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier.

Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier; źródło: Eurostat
 

4. Ukryty dług publiczny

Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów.

Na koniec II kw. 2012 na kontach w ZUS było zapisanych:

 • W pierwszym filarze 2210,8 mld zł.
 • Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 17,7 mld zł.

Jedenasta aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego

29 czerwca 2012 r., Aleksander Łaszek
 

1. Licznik państwowego długu publicznego
• Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 832,6 mld zł na koniec marca 2012 r. do 849,8 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 62,5 mln zł na dobę, 2,6 mln zł na godzinę i 723 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 20 VI 2012 (4,25 zł/eur).

• Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22 392 zł na koniec marca 2012 r. do 22 860 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec marca 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w drugim kwartale 2012 r.

2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
• Polska definicja państwowego długu publicznego jest węższa od definicji stosowanej przez Eurostat. Na koniec I kw. 2012:
- Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 824,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2011.
- Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 867,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 mld zł względem stanu na koniec IV kw. 2011.

• Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych są zobowiązania Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec I kw. 2012 wynosiły 47 mld zł, w tym 35,8 mld zł z tytułu zadłużenia KFD i 11,3 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych.

3. Polski dług publiczny na tle państw regionu
• Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier. (wykresy w załączeniu)

4. Ukryty dług publiczny
• Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów. Na koniec IV kw. 2011 na kontach w ZUS było zapisanych:
- W pierwszym filarze 2130,2 mld zł (stan na 13 II 2012)
- Na specjalnych subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 14,9 mld zł.
 


Dziesiąta aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego

13 kwietnia 2012 r., Aleksander Łaszek


1. Po aktualizacji w dniu 13 kwietnia br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 798,3 mld zł na koniec 2011 r. do 841,4 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 117,8 mln zł na dobę, 4,9 mln zł na godzinę i 1363,5 zł na sekundę.

2. Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 21 473 zł na koniec grudnia 2011 r. do 22 633 zł na koniec grudnia 2012 r. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

3. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.

4. Następna aktualizacja jest planowana po 11 czerwca 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w pierwszym kwartale 2012 r.
 


Dziewiąta aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego

30 grudnia 2011 r., Aleksander Łaszek

1. Po aktualizacji w dniu 30 grudnia br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 800,6 mld zł na koniec września 2011 r. do 858,6 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 126 mln zł na dobę, 5,3 mln zł na godzinę i ponad 1,4 tys. zł na sekundę.

2. Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 21 530 zł na koniec września 2011 r. do 23 097 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS we wstępnych wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

3. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” są:

 • Zbliżający się koniec roku i związana z tym zmiana daty i wartości, do której zbiega dług publiczny - z końca grudnia 2011 na koniec grudnia 2012.
 • Opublikowanie przez GUS liczby ludności rezydującej na podstawie wstępnych wyników spisu powszechnego.

4. Następna aktualizacja jest planowana po 30 marca 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.
 


Ósma aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego

22 grudnia 2011 r., Aleksander Łaszek

1. Po aktualizacji w dniu 22 grudnia br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 805,8 mld zł na koniec września 2011 r. do 824,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli o prawie 200 mln zł na dobę, 21,6 mln zł na godzinę i ponad 2308 zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca roku o 1,9 mld zł.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów aktualizacji „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15” oraz wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2011 r.

3. Następna aktualizacja jest planowana po 30 marca 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.

4. Wyższy poziom zadłużenia na koniec roku (824,1 mld zł) niż podawany w oficjalnych prognozach Ministerstwa Finansów (812,3 mld zł) wynika z metodologii licznika długu – zadłużenie na koniec roku zostało przeliczone według kursu z 16 XII 2011 (dzień przygotowywania aktualizacji).

 


Siódma aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego

28 października 2011 r., Aleksander Łaszek

1. Po aktualizacji w dniu 28 października br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 809,7 mld zł na koniec czerwca 2011 r. do 817,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli o ok. 40,5 mln zł na dobę, 1,7 mln zł na godzinę i ponad 468 zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca br. o 2,6 mld zł.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15”.

3. Następna aktualizacja jest planowana po 12 grudnia 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec września 2011 r.

4. Obecne założenie o niższym poziomie długu publicznego na koniec tego roku (817,1 mld zł wobec 827,9 mld zł w poprzedniej aktualizacji z 21 września br.), wynika z umocnienia się kursu złotego względem euro, dolara, franka szwajcarskiego i jena oraz nowych prognoz dotyczących wielkości długu publicznego i kursu złotego przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15”.

 


 
Szósta aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego
 
21 września 2011 r., Aleksander Łaszek


1. Po aktualizacji w dniu 21 września br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 812,6 mld zł na koniec czerwca 2011 r. do 827,9 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli o ok. 83,4 mln zł na dobę, 3,5 mln zł na godzinę i 965 zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca br. o ponad 8 mld zł.
 
2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec II kw. 2011 r.

3. Następna aktualizacja jest planowana po 12 grudnia 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec września 2011 r.
 
4. Obecne założenie o wyższym poziomie długu publicznego na koniec tego roku (827,9 mld zł wobec 801,3 mld zł w poprzedniej aktualizacji z 17 czerwca br.), wynika z osłabienia się kursu złotego względem euro, dolara, franka szwajcarskiego i jena.
 
 


Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 17 czerwca 2011 r.
 
17 czerwca 2011 r., Wiktor Wojciechowski

1. Po aktualizacji w dniu 17 czerwca br. szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 774,8 mld zł na koniec marca 2011 r. do 801,3 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 96 mln zł na dobę, 4 mln zł na godzinę i ponad 1,1 tys. zł na sekundę. Według obecnego szacunku, państwowy dług publiczny wzrośnie od dziś do końca br. o ponad 19 mld zł.
 
2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez ministerstwo finansów w dniu 10 czerwca 2011 r. wielkości państwowego długu publicznego na koniec I kw. 2011 r.

3. Następna aktualizacja planowana jest po 12 września 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec czerwca 2011 r.
 
 


Wiktor Wojciechowski                                                                                                                               13 kwietnia 2011 roku


Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 13 kwietnia 2011 r.

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez rząd „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014” w dniu 13 kwietnia 2011 r. Plan ten przewiduje wolniejszy przyrost państwowego długu publicznego w 2011 r. i kolejnych latach w stosunku do wcześniejszych prognoz rządu. Wynika to z wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym, które skutkują obniżeniem transferów do OFE od maja 2011 r.

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 13 kwietnia 2011 r. ogłoszony przez NBP oraz prognozy kursu złotego względem euro z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 31 grudnia 2010 r.

b. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014”

4. Na koniec grudnia 2011 r. państwowy dług publiczny ma wynieść według prognozy rządu 799 mld zł, wobec 811,5 mld zł prognozowanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”.

5. W zaktualizowanym szacunku (uwzględniającym historyczną i prognozowaną wielkość państwowego długu publicznego denominowanego w walutach obcych według kurs złotego z dnia 13 kwietnia br.) wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 745,4 mld zł na koniec grudnia 2010 r. do 802,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 155 mln zł na dobę, prawie 6,5 mln zł na godzinę i 1,8 tys. zł na sekundę.

6. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego  długu publicznego na koniec marca 2011 r.

7. Licznik Długu Publicznego został zaktualizowany w środę 13 kwietnia 2011 r. po godz. 15:00.

 


 

Wiktor Wojciechowski                                                                                                                                        4 kwietnia 2011 roku

Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 4 kwietnia 2011 r.

1.
Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”. 

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” są wstępne dane o wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 30 marca 2011 r. 

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. wstępną informację Ministerstwa Finansów o wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r.

b. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 31 grudnia 2010 r. i z 30 marca 2011 r. ogłoszony przez NBP oraz prognozy kursu złotego względem euro z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 31 grudnia 2010 r. 

c. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. ze „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”

4. Na koniec grudnia 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł według wstępnych danych 748,5 mld zł, wobec 750,8 mld zł prognozowanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”. Państwowy dług publiczny na koniec IV kw. 2010 r. był zatem o 2,3 mld zł niższy w stosunku do wcześniejszych prognoz rządowych. W związku z powyższym i z wcześniej przyjętą metodologią, w obecnym szacunku obniżono prognozę długu publicznego na koniec IV kw. 2011 r. z 811,4 mld zł podanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” do 809,1 mld zł, czyli również o 2,3 mld zł. 

5. W zaktualizowanym szacunku (uwzględniającym historyczną i prognozowaną wielkość państwowego długu publicznego denominowanego w walutach obcych według kurs złotego z dnia 30 marca br.) wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 747,1 mld zł na koniec grudnia 2010 r. do 814,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 183 mln zł na dobę, 7,6 mln zł na godzinę i ponad 2 tys. zł na sekundę.

6. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec marca 2011 r.

7. Licznik Długu Publicznego został zaktualizowany w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15:00.

 


 

Wiktor Wojciechowski                                                                                                                  14 grudnia 2010 roku


Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 14 grudnia 2010 r.

 

1. Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego
w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powoduje aktualizację „Licznika Długu Publicznego”.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji „Licznika Długu Publicznego” są dane o wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów 10 grudnia 2010 r.

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. informację Ministerstwa Finansów o wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2010 r.

b. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 10 grudnia 2010 r., ogłoszony przez NBP

c. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. ze „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”.

4. Na koniec września 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł 746,1 mld zł. Zgodnie ze „Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” państwowy dług publiczny na koniec grudnia 2010 roku ma wynieść 750,8 mld zł. W III kw. br. dług publiczny wzrósł o 24,9 mld zł, wobec wzrostu o 29,6 mld zł przewidywanego na całą drugą połowę 2010 r. A zatem w III kw. br. zrealizowano 85 proc. całkowitego przyrostu państwowego długu publicznego przewidywanego na drugą połowę 2010 r.

5. Z powodu szybszego od zakładanego przyrostu państwowego długu publicznego w III kw. br., jego faktyczna wielkość na koniec września 2010 r., gdy przeprowadzono poprzednią aktualizację, - była o ok. 15 mld zł większa od tej, którą wówczas wskazywał „Licznik Długu Publicznego”. W efekcie, także obecnie zaktualizowany szacunek wielkości państwowego długu publicznego jest o ok. 15 mld zł większy od dotychczas wyświetlanej wielkości zadłużenia.

6. W aktualizowanym szacunku wielkość państwowego długu publicznego rośnie z 750,0 mld zł na koniec września br. do 827,3 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 170 mln zł na dobę, ok. 7 mln zł na godzinę i blisko 2 tys. zł. na sekundę.

7. Następna aktualizacja jest planowana po 30 marca 2011 roku, po publikacji wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r.
 
Wiktor Wojciechowski                                                                                                                                       30 września 2010 roku


Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 30 września 2010 r.


1.
Zgodnie z metodologią „Licznika Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”.

2. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2010 roku „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” przewiduje, że państwowy dług publiczny na koniec 2010 roku wyniesie 750,8 mld zł. Obecnie prognozowana wielkość państwowego długu publicznego na koniec br. jest większa w porównaniu do dotychczasowej prognozy rządu (739,1 mld zł) przedstawionej w sierpniu 2010 r. w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013”.

3. W aktualizacji tego szacunku dodatkowo uwzględniono:

a. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 28 września 2010 r. ogłoszony przez NBP (we wcześniejszym szacunku uwzględniono kurs walutowy z dnia 10 września 2010 r.)

b. strukturę walutową długu Skarbu Państwa na koniec czerwca 2010 r. opublikowaną w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” (we wcześniejszym szacunku uwzględniono strukturę walutową długu Skarbu Państwa z końca czerwca 2010 r.)

4. W zaktualizowanym szacunku wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 710,4 mld zł na koniec czerwca br. do 751,8 mld zł na koniec grudnia 2010 r., czyli ok. 225 mln zł na dobę.

5. Następna aktualizacja jest planowana na dzień 11 grudnia 2010 roku, po publikacji wielkości państwowego długu publicznego na koniec września 2010 r.
 


Rachunek
od państwa
Rachunek od państwa
Wedle wstępnych szacunków Rachunek od państwa w 2014 roku był o 571 zł (3%) wyższy niż ostateczny rachunek za 2013 rok. Jest to realny wzrost wydatków publicznych, ponieważ w zeszłym roku poziom cen w gospodarce nie wzrósł. Na co były przeznaczone te pieniądze w zeszłym roku, pokazuje czwarta edycja "Rachunku od państwa", przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. »
Dług Europy
Komiksy / Animacje
facebook